RSS

เพลงคณิตไม่กัด

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2012 in Uncategorized

 

เซตไม่ต้องการเวลา

 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2012 in Uncategorized

 

เพลงโจทย์ปัญหา

เพลงโจทย์ปัญหา

เนื้อร้อง ราตรี รุ่งทวีชัย ทำนอง เต่า งูและกา

โจทย์ปัญหาเป็นปัญหา พวกเรามาศึกษากันดู จะได้รู้ช่วยตีความ
ให้แม่นยำ อย่าทำหน้าเศร้า
อ่านโจทย์พลันอย่าหวั่นไหว โจทย์บอกอะไรไหนลองตรองดู
เมื่อได้รู้เข้าใจดี บอกวิธีคิดซิทันใด
แบ่งกลุ่มกันอ่านเร็วไว ไม่เข้าใจตรงไหนถามครู เลือกเสาะหาสื่อ
มาดู ได้เรียนรู้ชัดเจนแน่นอน

 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2012 in Uncategorized

 

เพลงนับลดทีละ2

ไม้ 10 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 8 แผ่น
ไม้ 8 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 6 แผ่น
ไม้ 6 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 4 แผ่น
ไม้ 4 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาเหลือไม้ 2 แผ่น
ไม้ 2 แผ่น ลอยไปลอยมา ลอยไปมาไม่เหลือซักแผ่น  (ซ้ำอีกรอบ)

 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2012 in Uncategorized

 

เพลงคณิตศาสตร์

เนื้อเพลง
….ดนตรี……….
เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์.
เห็นวงกลม เล็กๆนั้นมั๊ย มีจุดเล็กตรงกลาง
รัศมี สองเส้นที่ขวาง ร้อยแปดสิบองศา

เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์.
วงกลมหมุน วงกลมที่หมุน หมุนให้ครบ รอบหนึ่ง
สองพายเรเดียนคือค่ามุม 3 6 0 องศา

สองพายอาร์ บวกเส้นรอบวง อาร์คือรัศมี
มา คำนวณและหาเส้นรอบวง รู้ไว้ ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
ให้เธอจำไว้ท่องตาม ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด

สูตร Sin Cos Tan ดิ๊บบนส่วนด้วยดิ๊บล่าง
เท่ากับบนส่วนด้วยดิ๊บยู คูณดับบลิวส่วนด้วยดิ๊บล่าง
เธอจำให้ดี ก็แคลคูลัส

เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์.
A B C เป็นกลุ่มเดียวกัน กลุ่มเหล่านั้นเรียก “เซต”
A เท่ากับ B.. B เท่ากับ C ..C ก็ต้องเป็น A

สองพายอาร์ บวกเส้นรอบวง อาร์คือรัศมี
มา คำนวณและหาเส้นรอบวง รู้ไว้ ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
ให้เธอจำไว้ท่องตาม ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด

สูตร Sin Cos Tan ดิ๊บบนส่วนด้วยดิ๊บล่าง
เท่ากับบนส่วนด้วยดิ๊บยู คูณดับบลิวส่วนด้วยดิ๊บล่าง
ก็แคลคูลัส หน้าหลังติดกำลังสอง มาจับให้มันลบกัน
ได้หน้าที่ลบกับหลัง คูณหน้าบวกหลัง ตัวหน้าที่มันไม่ซ้ำ

หากมันจะลองซ้ำกัน ตัวหลังก็จะต้องซ้ำ จำไว้ให้ดี
เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์ เมตติ เมตทริกซ์
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์.

รู้ไว้ ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม ให้เธอจำไว้ท่องตาม
ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด สูตร Sin Cos Tan
ดิ๊บบนส่วนด้วยดิ๊บล่าง เท่ากับบนส่วนด้วยดิ๊บยู
คูณดับบลิวส่วนด้วยดิ๊บล่าง ก็แคลคูลัส

หน้าหลังติดกำลังสอง มาจับให้มันลบกัน
ได้หน้าที่ลบกับหลัง คูณหน้าบวกหลัง
ตัวหน้าที่มันไม่ซ้ำ หากมันจะลองซ้ำกัน ตัวหลังก็จะต้องซ้ำ จำไว้ให้ดี

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์.คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์.

 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2012 in Uncategorized

 

เพลงนับขา

ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ  เดินชดช้อยช่างน่ารัก  3 ตัวนั้นเข้ามาทัก  ๆ  ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ขา ฉันอยากบอกนักว่ามี 6 ขา
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ  เดินชดช้อยช่างน่ารัก  12 ขาเดินเข้ามาทัก  ๆ  ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ตัว ฉันอยากบอกนักว่ามี 6 ตัว
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ  เดินชดช้อยช่างน่ารัก  6 ตัวนั้นเข้ามาทัก  ๆ  ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ขา ฉันอยากบอกนักว่ามี 12 ขา
ลูกเป็ดตัวน้อย ๆ  เดินชดช้อยช่างน่ารัก  6 ขาเดินเข้ามาทัก  ๆ  ฉันอยากรู้นักว่ามีกี่ตัว ฉันอยากบอกนักว่ามี 3 ตัว

 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2012 in Uncategorized

 

เพลงนับได้ไม่เกิน5

มีกา 2 ตัว กาบินมา 1 ตัว รวมมีกากี่ตัว รวมมีกา 3 ตัว
มีกา 3 ตัว กาบินมา 2 ตัว รวมมีกากี่ตัว รวมมีกา 5 ตัว
มีกา 2 ตัว กาบินมากี่ตัว รวมมีกา 5 ตัว กาบินมา 3 ตัว
มีกา 3 ตัว กาบินมากี่ตัว รวมมีกา 5 ตัว กาบินมา 2 ตัว
เดิมมีกากี่ตัว  กาบินมา 1 ตัว รวมมีกา 5 ตัว  เดิมมีกา 4 ตัว
เดิมมีกากี่ตัว  กาบินมา 4 ตัว รวมมีกา 5 ตัว  เดิมมีกา 1 ตัว

 
Leave a comment

Posted by on February 22, 2012 in Uncategorized